Rotterdam

Gemeente Rotterdam: Data uit basisregistraties beschikbaar maken via FME en FME Server

Voor gemeente Rotterdam is het essentieel dat de informatie uit haar basis- en kernregistraties vanaf elke willekeurige werkplek in de organisatie te gebruiken is. Momenteel heeft de gemeente daarvoor een eigen, op maat gemaakt systeem in gebruik. Omdat het echter steeds lastiger begint te worden dit maatwerksysteem up to date te houden, zoekt de gemeente nu naar standaardoplossingen. Aan Sweco werd gevraagd een implementatieplan op te stellen voor de vervanging van de huidige export-functionaliteit met FME Desktop en FME Server. Intussen is de uitvoering van dat plan gestart en draaien de eerste typen bestandsleveringen in de testomgeving.

Kritisch

Dick Nobelen is procesbeheerder bij gemeente Rotterdam en hij coördineert de uitrol van de nieuwe FME-oplossingen. “De vervanging van het huidige systeem gaat in stappen”, legt hij uit. “Het gaat immers om kritische processen. Gemerkt en ongemerkt wordt er binnen onze gemeente heel veel gebruik gemaakt van de data uit onze registraties. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens uit de BGT, kadastrale gegevens, de kabels- en leidingenverzamelkaart, de territoriale indeling in wijken en buurten, de parkeerzones.”

Beheertaak

Het huidige systeem, GIDS genaamd, zorgt ervoor dat iedere dag geactualiseerde data uit de verschillende registraties wordt geïmporteerd en in verschillende formaten ter beschikking wordt gesteld binnen de organisatie. “Dat verloopt nu nog voor een groot deel op basis van uitlevercontracten waarbij voor verschillende gebruikers de data volgens allerlei eisen en in verschillende formaten wordt geleverd”, aldus Nobelen. “Door al die voorkeuren en uitlevercontracten is er echter een enorme beheertaak ontstaan die moeilijk vol te houden is. Daarom zijn we enige tijd geleden begonnen te werken naar een oplossing waarbij we de data steeds meer in één gestandaardiseerde vorm aanbieden.”

Kwetsbaar

“Daarnaast moet je je voorstellen dat we dat systeem al zo’n 15 jaar in gebruik hebben”, voegt Nobelen eraan toe. “Er waren in die tijd nog geen kant en klare oplossingen op de markt. Dus hebben we het zelf moeten bouwen. En op zich werkt het systeem goed. Maar omdat het een maatwerksysteem is, is iedere uitbreiding of verandering ook weer maatwerk, waardoor op den duur het beheer steeds kwetsbaarder wordt. Bovendien zijn er nu op de markt wél standaard oplossingen die hetzelfde kunnen wat GIDS kan. FME heeft als groot voordeel dat je gebruikmaakt van een standaardoplossing, waardoor het onderhoud uiteindelijk voor meer mensen begrijpelijk is en dus beter overdraagbaar is.”

Workspaces

Overigens was FME niet nieuw voor de gemeente Rotterdam. Zelfs in het huidige systeem, GIDS, werd al gebruik gemaakt van FME voor sommige geautomatiseerde exportprocessen. “Het verschil is echter dat we nu FME, met behulp van FME Server, veel breder gaan gebruiken”, aldus Nobelen. “Om te beginnen met de bestandsleveringen”. Nog voor het einde van dit jaar hoopt gemeente Rotterdam dat de meeste bestandsleveringen via FME en FME Server verlopen.

Om dit mogelijk te maken, heeft Sweco opdracht gekregen om in FME de zogenaamde Workspaces te maken voor een aantal van de belangrijkste typen bestandsleveringen. “De eerste Workspaces hebben we inmiddels kunnen realiseren in een testomgeving”, vertelt Boudewijn Spiering, die als adviseur van Sweco zeer nauw betrokken is bij het FME-traject van Rotterdam. “Zo’n Workspace is eigenlijk vergelijkbaar met een script of een batchfile”, licht hij toe. “Als je verschillende operaties moet uitvoeren op data, dan kun je die bewerkingen in FME heel mooi in je userinterface weergeven, als een soort blokjes op je canvas. Zodra het proces begint, zie je data over het scherm lopen, en kun je snel zien waar het proces goed gaat of niet goed gaat. Je kunt het proces ook makkelijk aanpassen. Daarin schuilt de kracht van FME. Het voordeel van FME is daarnaast dat het heel veel verschillende dataformaten aan kan, zowel als input, maar ook als output.”

Kennisoverdracht en training

“Zoals Sweco nu de Workspaces bouwt, zo kunnen wij dat op dit moment nog niet zelf”, zegt Nobelen. “Maar in de nabije toekomst willen we natuurlijk wel zoveel mogelijk zelf met FME aan de slag, zowel qua beheer als het bouwen van nieuwe Workspaces. Daarom zijn we blij met de kennisoverdracht van Sweco op het moment dat zij weer een Workspace hebben gebouwd. Daarnaast hebben we hen gevraagd een aantal gerichte FME-trainingen te verzorgen voor onze medewerkers. Het zelf kunnen werken met FME wordt steeds belangrijker, niet in de laatste plaats omdat ook voor andere vraagstukken er steeds vaker aan FME en FME Server wordt gedacht.”

Combineren

“Met FME heb je het grote voordeel dat je gebruik maakt van een standaardoplossing waarvoor al inderdaad een enorme gereedschapskist beschikbaar is”, beaamt Spiering. “Je hoeft dus niet alles zelf te ontwikkelen.” Maar ook het combineren met andere pakketten en oplossingen biedt steeds meer mogelijkheden. Je hoeft je namelijk geen zorgen te maken over de vraag of bestandsformaten of systemen wel met elkaar kunnen ‘praten’. Het is niet voor niets dat Sweco FME en FME Server steeds vaker weet te combineren met haar drie belangrijkste softwarepakketten: Obsurv, GeoWeb en dg DIALOG BGT.

Meer weten?

Als u ook gebruik wilt maken van FME bij uw data- of bestandsconversie, als u geïnteresseerd bent in een FME-training, of als u gewoon eerst wat meer informatie wilt, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Meer over FME