Gijs Boekelo benoemd tot erelid van GeoBusiness Nederland

Gijs Boekelo, senior adviseur Geomatics bij Sweco, is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en ALV op 18 januari 2018 benoemd tot erelid van GeoBusiness Nederland. Voorzitter Ed Nijpels bedankte Gijs namens alle leden voor zijn inzet bij de totstandkoming van GeoBusiness Nederland en daaropvolgende jarenlange tomeloze inzet en bijdrage aan deze vereniging.

Roerige beginjaren

Yvette Pluijmers, algemeen manager in de beginjaren van de vereniging,  nam de aanwezigen in een levendige speech mee naar de roerige beginjaren van GeoBusiness Nederland, toen nog BGI (Bedrijvenplatform Geo Informatie) en de rol van Gijs daarin: “In de beginjaren moesten we vechten voor onze positie. Gijs heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Het was het begin van een grote ‘markt, tenzij’-lobby vanuit het verzamelde bedrijfsleven. Dit lobbyen gaf het BGI body en gewicht. De vechthouding die in het begin nodig was om de aandacht van de minister te krijgen, aan tafel te komen en doorbraken te forceren heeft inmiddels plaatsgemaakt voor meer samenwerking tussen markt en overheid in de geo-sector, ‘Geo Samen’. Gijs brengt zaken onder de aandacht, stelt zaken voor en bereidt zaken voor, zodat zaken goed landen. Zaken die hebben geleid tot grote veranderingen binnen GeoBusiness Nederland”.

Netwerker

“Gijs is een netwerker pur-sang. Hij kent iedereen, iedereen kent hem. Door zich onafhankelijk en betrouwbaar op te stellen krijgt hij achter de schermen ontzettend veel voor elkaar. Hij brengt op het juiste moment de juiste mensen bij elkaar, houdt de zaken draaiend en is dus eigenlijk jarenlang het oliemannetje van GeoBusiness geweest. Niet alleen achter de schermen maar ook zichtbaar heeft Gijs zich ingezet voor de vereniging. De afgelopen 10 jaar heeft hij de vereniging in diverse gremia extern vertegenwoordigd, onder meer bij het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica”.