Hackathon GIS&ICT

Hackathon GIS & ICT: werken aan innovatieve ideeën en praktische oplossingen

De afdeling GIS & ICT van Sweco organiseert jaarlijks een Hackathon. In kleine teams met veel inhoudelijke en technische kennis wordt de hele dag hard gewerkt aan innovatieve ideeën. Voor de winnaars van de Hackathon is er uiteraard een mooie prijs. En het mooiste van de Hackathon? Het zijn geen ideeën die onderin een la belanden. Vaak gebeurt er in de praktijk ook écht iets mee!

Dit jaar werkten zo’n 60 deelnemers in 8 multidisciplinaire teams aan praktische en vernieuwende oplossingen. Of zoals Peter van Ossenbruggen (teamleider Obsurv Consultancy) zegt: “Het gaat om oplossingen voor specifieke problemen, waar onze klanten dagelijks tegenaan lopen.”

Van idee naar uitvoering

De ideeën van de teams zijn heel divers: van het maken van VR-modellen tot het functioneel onderhoud voor verkeerslichten. En van het terugdringen van fijnstof, CO2 en stikstof voor de KNVB tot beeldherkenning met behulp van dronebeelden. Hoewel de Hackathon wordt georganiseerd vanuit de afdeling GIS & ICT, wordt ook flink gebruik gemaakt van de kennis van andere disciplines binnen Sweco. Zoals dit jaar gebiedsadvies, monitoring, mobiliteit en bodem en ondergrond.

En niet alleen het winnende idee wordt uitgewerkt tot een product. Eerder kreeg het idee ‘Staat van je straat’ bijvoorbeeld de tweede prijs, maar dit is inmiddels toch uitgewerkt tot een succesvol product van Sweco.

En de winnaar is…

Team “Mooier dan dit wordt het niet”

Er kan natuurlijk maar één team de winnaar zijn. De teams zijn beoordeeld door de teamcaptains en door een vakjury, die let op de vernieuwende aspecten van het product, de presentatie én de relevantie. En dit jaar gaat de prijs naar het team “Mooier dan dit wordt het niet” met het product Obsurv Reality.

Het team heeft 2D-data uit Obsurv met behulp van FME aangevuld met open data en hiervan een live VR-model gemaakt. Teamcaptain Abiël Kuster: “Het model is zeer gedetailleerd, zelfs de structuur van het asfalt is zichtbaar. Hiermee kun je als beheerder, bewoner of ontwikkelaar door de openbare ruimte lopen.” Dit is volgens de bedenkers bijvoorbeeld handig voor openbare verlichting, omdat je met het VR-model precies kunt zien wat het effect is op een straat of wijk.

Hackathon GIS&ICT
Alle deelnemers aan de Hackathon 2019

Contact

Wil je meer weten over de Hackathon? Of ben je benieuwd hoe we jou kunnen helpen met innovatieve en efficiënte oplossingen? Neem dan contact op met Erwin van Klaveren.