SVB2BGT

Het BRAVO-portaal wordt vervangen: wat betekent dit voor jou?

Nu het BRAVO-portaal is overgenomen door het Kadaster, wordt dit portaal binnenkort zelfs helemaal vervangen. Het Kadaster past op dit moment de LV-BGT aan, zodat mutatieleveringen rechtstreeks ter registratie kunnen worden aangeboden. Maar wat betekent dit voor jou als bronhouder?  

Waarom wordt de LV-BGT aangepast?

Als bronhouder ben je gewend om mutatieleveringen via het BRAVO-portaal van het SVB-BGT door te geven aan de Landelijke Voorziening. Het Kadaster heeft het BRAVO-portaal echter overgenomen. Omdat de huidige applicatie niet meer aan de standaarden voldoet, verwacht het Kadaster dat het beheer en de continuïteit niet goed gewaarborgd kunnen worden. Om die reden past het Kadaster in het ‘SVB2BGT’-traject de LV-BGT aan, zodat het BRAVO-portaal uitgezet kan worden.

Een klankbordgroep

Het Kadaster heeft aan meerdere partijen gevraagd om als klankbord te fungeren voor dit project. Sweco maakt hier inmiddels – samen met een andere leverancier en 2 bronhouders – deel van uit. De klankbordgroep is door het Kadaster uitgebreid geïnformeerd over de plannen voor de nieuwe applicatie. Daarnaast is de klankbordgroep door een externe partij geïnterviewd. De uitkomst van dit interview is vastgelegd in een impactanalyse.

Impactanalyse

In de impactanalyse zijn de plannen onder meer beoordeeld op risico’s. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat er niets verandert in het berichtenverkeer met de LV-BGT. Mocht hier wel iets in veranderen, dan is er enerzijds extra inspanning nodig om de huidige berichtenverkeersoftware aan te passen. Anderzijds om ervoor te zorgen dat de aangepaste software vervolgens bij al onze klanten operationeel is.

Een ander aandachtspunt is dat er in de nieuwe applicatie mogelijk functionaliteiten verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten, die nodig waren in de opbouw- en transitiefase en de direct daarop volgende verbeteringsslagen. De betreffende functies worden in goed overleg beoordeeld. In de meeste gevallen zullen ze niet meer nodig zijn of op een andere manier ingevuld worden.

SVB2BGT

De komende tijd wordt er nog veel gesproken over dit SVB2BGT-traject. De verwachting is dat dit traject half 2022 is afgerond. Voor die tijd gaan de leveranciers samen met enkele bronhouders een testtraject in. En natuurlijk zien wij het als onze taak om de belangen van onze klanten goed te behartigen, zowel in de klankbordgroep als in de testfase. En daar waar nodig, zullen wij de benodigde aanpassingen doorvoeren en beschikbaar stellen.

Wat betekent dit voor jou?

Zowel de vertegenwoordigers vanuit de bronhouders als de leveranciers pleiten voor een stabiele keten en proberen te voorkomen dat systemen bij jullie in huis aangepast moeten worden. Het is nu nog niet zeker of dat gaat lukken, discussies hierover lopen nog. Het nieuwe LV-BGT-portaal krijgt wel een andere look-and-feel, dat zal dus even wennen zijn.

Meer informatie

Wil je meer weten over het SVB2BGT-traject? Of heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag met je mee.