Gebruikersoverleg dg Dialog BGT

Het dg DIALOG BGT Gebruikersoverleg heeft een nieuwe voorzitter!

Twee à drie keer per jaar komt het Gebruikersoverleg van dg DIALOG BGT bijeen om de ontwikkelingen rondom dg DIALOG BGT te bespreken. Tijdens dit overleg worden de gebruikers bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen rondom de software en kunnen zij zelf ideeën aandragen. Als gebruiker kun jij je hier ook voor aanmelden. En wist je dat het dg DIALOG BGT Gebruikersoverleg sinds kort een nieuwe voorzitter heeft? Peter Roeling stelt zich graag aan jullie voor!

Het dg DIALOG BGT gebruikersoverleg

Het Gebruikersoverleg is bedoeld als een vertegenwoordiging van alle gebruikers van dg DIALOG BGT. Het doel van dit overleg tussen gebruikers en Sweco is onderlinge afstemming over de toekomstige ontwikkeling van de software. Het is een mooie gelegenheid voor gebruikers om op de hoogte te worden gesteld van nieuwe ontwikkelingen en om zelf wensen kenbaar te maken richting Sweco. Aan de andere kant is het voor Sweco een kans om te horen wat er leeft onder gebruikers.

Wat wordt er besproken tijdens het Gebruikersoverleg?

Tijdens het Gebruikersoverleg kan van alles aan de orde komen wat voor gebruikers van dg DIALOG BGT van belang is. Uiteraard is er veel aandacht voor de functionaliteiten en de doorontwikkeling van de software. In het laatste overleg kwamen bijvoorbeeld 3D ontwikkeling en de mogelijkheid van opslag in een PostGIS database aan bod. Verder is er gesproken over enkele landelijke ontwikkelingen.

Nieuwe voorzitter: Peter Roeling

Sinds oktober 2019 heeft het Gebruikersoverleg een nieuwe voorzitter: Peter Roeling, procesmanager GeoData bij de gemeente Den Haag. “Ik heb altijd met veel plezier gewerkt in de geo-informatie, zowel aan de landmeetkundige kant als aan de kant van het bestandsbeheer voor topografie en het beheer van de openbare ruimte, vertelt Roeling. “Voordat ik bij de gemeente Den Haag ging werken, heb ik bij een aantal andere gemeentes en ingenieursbureaus gewerkt. In Den Haag zijn het proces en het beheer rondom de BGT mijn hoofdtaken.”  

Peter Roeling vindt het dg DIALOG BGT Gebruikersoverleg van groot belang en ziet het vooral als een gezamenlijke stem richting Sweco: “Samen kunnen we onze uitdagingen kenbaar maken. Ik denk dat we met een goed functionerende gebruikersgroep niet alleen onszelf, maar ook Sweco van dienst kunnen zijn. Als gebruikers moeten wij aangeven wat we belangrijk vinden en daar kan Sweco zijn voordeel mee doen. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen worden afgestemd op onze wensen en behoeftes. Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer voordelen aan het Gebruikersoverleg, zoals het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis.”

Deelnemen aan het Gebruikersoverleg?

Gemiddeld zijn er 20 tot 25 gebruikers bij het overleg aanwezig. Om een beter beeld te krijgen van wat er speelt onder de gebruikers van dg DIALOG BGT, zou Peter Roeling graag zien dat meer gebruikers zich aanmelden. Dus wil jij meedenken over de ontwikkeling van dg DIALOG BGT door je wensen en ideeën kenbaar te maken? Stuur dan een bericht naar Peter Roeling. Het eerstvolgende overleg is gepland op 24 september 2020 en vindt plaats in Utrecht.