eHerkenning en BAG API

Hoe zit het met eHerkenning en de BAG API?

Voor sommige functies binnen dg DIALOG BGT heb je toegang nodig tot het Kadaster. Binnenkort gaat het Kadaster werken met eHerkenning. Eerder gaven we aan dat het voor een goede werking in dg DIALOG BGT handig is om deze eHerkenning alvast aan te maken. Nu blijkt dat dit toch niet nodig is om in dg DIALOG BGT via de BAG API de Landelijke Voorziening BAG te kunnen raadplegen.

De BAG API wordt in dg DIALOG BGT gebruikt bij het plaatsen van nummeraanduidingreeksen en openbareruimtelabels. Inmiddels heeft het Kadaster een nieuwe BAG 2.0 API ontwikkeld, die in het vierde kwartaal van dit jaar operationeel zal zijn. Hoe het nu precies zit met de toegang tot de oude of nieuwe BAG API? We hebben de drie mogelijke scenario’s voor je uitgewerkt.

Scenario 1: ik heb via dg DIALOG BGT toegang tot de BAG API (ik kan huisnummers/straatnamen plaatsen)

Als je via dg DIALOG BGT toegang hebt tot de BAG API hoef je voorlopig niets te doen. Deze toegang heb je namelijk al eerder geregeld via Mijn Kadaster en die blijft gewoon geldig. Het is echter wel zo dat deze BAG API volgens de planning van het Kadaster vanaf maart 2021 niet meer met gecontroleerde data werkt en in oktober 2021 zelfs helemaal uitgefaseerd wordt. Dat betekent dat je dg DIALOG BGT vóór die tijd moet upgraden naar versie 7.9 of hoger. Vanaf deze versie wordt de nieuwe BAG 2.0 API gebruikt. Om hier toegang toe te krijgen, heb je een Key nodig. Dit leggen we verder uit bij Scenario 3.

Scenario 2: ik heb nog geen toegang tot de BAG API (ik kan geen huisnummers straatnamen plaatsen), maar wil dat wel graag

Als je vóór 23 september 2020 toegang aanvraagt via Mijn Kadaster, is eHerkenning niet nodig. Daarna is eHerkenning wel nodig om via Mijn Kadaster toegang te vragen tot de oude BAG API (BAG Bevragen API), tenzij het Kadaster dit tijdelijk los van Mijn Kadaster gaat faciliteren. Het is bij ons niet bekend tot wanneer het Kadaster nog nieuwe toegang verleend tot de oude BAG API. Daarom raden wij aan om in dit geval scenario 3 te volgen.

Scenario 3: ik wil toegang tot de nieuwe BAG 2.0 API en/of ik wil upgraden naar dg DIALOG BGT versie 7.9 of hoger

De release van dg DIALOG BGT versie 7.9 staat voor dit najaar gepland. Versie 7.9 zal gebruik maken van de nieuwe BAG 2.0 API, die op dit moment nog in ontwikkeling is bij het Kadaster. Om toegang te krijgen tot de nieuwe BAG 2.0 API is een Key nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het Kadaster. Hiervoor is vooralsnog geen verdere beveiliging, zoals eHerkenning, gepland bij het Kadaster. We zijn aan het onderzoeken of we dg DIALOG BGT 7.9 kunnen uitrusten met een ingebouwde default Key, zodat onze dg DIALOG BGT klanten zelf geen Key hoeven aan te vragen. Zodra hier meer over bekend is, laten we dat uiteraard weten.

Ons advies

Wil je onbelemmerd huisnummerreeksen en openbareruimtelabels kunnen blijven plaatsen? Dan raden wij je aan om in het eerste kwartaal van 2021 een upgrade naar dg DIALOG BGT 7.9 in te plannen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.