IMGeo 2.2

IMGeo 2.2: wat kun je nu zelf al doen?

In de BGT-wereld wordt al geruime tijd gesproken over een nieuwe versie van IMGeo, versie 2.2. Enquêtes zijn afgenomen, onderzoeken zijn gedaan en er hebben verschillende overleggen plaatsgevonden met geïnteresseerden en betrokkenen. Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen over IMGeo 2.2, zijn er wel een aantal goede voorstellen uit de nieuwe versie waar je zelf alvast mee aan de slag kunt!

Mogelijke aanpassingen in IMGeo 2.2

Het doel van IMGeo 2.2 is het realiseren van een goed bruikbare registratie met grootschalige topografie voor Nederland, die past bij de behoeften van de gebruikers. De voorgestelde aanpassingen in IMGeo 2.2 kunnen worden opgedeeld in drie delen:

  • Objecten verplaatsen van opdelend naar inrichtend en andersom.
  • Codelijsten uitbreiden en definities verduidelijken, vooral ten behoeve van Beheer Openbare Ruimte (BOR).
  • Het aanscherpen van de afbakeningsregels zonder aanpassing van het model.

Of deze drie aanpassingen ook daadwerkelijk doorgevoerd worden, is nog onzeker. Het verplaatsen van objecten van/naar opdelend of inrichtend en het uitbreiden van de codelijsten hebben bijvoorbeeld een grote impact op de gehele keten. Het is niet realistisch dat iedereen op hetzelfde moment overstapt naar een nieuw datamodel. Daarnaast lijk het ook niet mogelijk om versie 2.1 en 2.2 tegelijkertijd in de lucht te houden. Daarom is het aanscherpen van de afbakeningsregels hoogstwaarschijnlijk de enige wijziging in IMGeo 2.2.

Alvast aan de slag

Hoewel er dus nog geen duidelijkheid is over de nieuwe versie van IMGeo, bevat het voorstel wel een aantal interessante zaken waar in de toekomst hoogstwaarschijnlijk mee gewerkt gaat worden. En je hoeft natuurlijk niet per se op versie 2.2. te wachten om zelf alvast een en ander in je werkwijze te implementeren.

De geometrie van objecten vastleggen

De meeste BGT-bronhouders kunnen uitstekend uit de voeten met het huidige IMGeo-model. Het model mist echter een aantal objecten, die voor beheerders van de openbare ruimte wel van groot belang zijn.

Toch kun je hier als beheerder zelf al een begin mee maken. Zo zit een laadpaal voor elektrische auto’s bijvoorbeeld niet in IMGeo 2.1, maar het is wel mogelijk om straatmeubilair op te voeren. Als beheerder kun je vervolgens zelf expliciet aangeven dat het object een laadpaal is. Andere voorbeelden zijn een watertappunt en een AED.

Onze tip is dus om nu alvast zelf de geometrie van objecten vast te leggen die niet in versie 2.1. zitten, omdat deze naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst moeten worden vastgelegd.

Apart afbakenen van panddelen

Op termijn is het voor de Centrale Objectenregistratie nodig om onderdelen van een pand die in de BGT en BAG afwijkend worden vastgelegd, af te bakenen. Denk hierbij aan overbouw of aan stenen luifels. Deze wijziging kun je nu alvast toepassen. Bovendien kun je dit nu ook al goed gebruiken voor een controle tussen BGT en BAG.

Woonerven en voetgangersgebieden omzetten

Woonerven en voetgangersgebieden zijn in het huidige IMGeo-model ‘vreemde objecten’, omdat deze topografisch niet duidelijk begrensd zijn. Daarom is het voorstel om deze objecten in IMGeo 2.2 om te zetten naar functionele gebieden. Dit kun je nu zelf al handmatig doorvoeren door de woonerven en voetgangersgebieden om te zetten en onder te verdelen in ‘gewone’ wegdelen, zoals voetpaden, fietspaden en rijbanen. Het is ook mogelijk om het woonerf of voetgangersgebied om te zetten naar een functioneel gebied zonder plus-type (standaard objectcode 1000).

Hulpdiensten en netbeheerders opnemen

Voor IMGeo 2.2 is voorgesteld om de inrichting van particuliere terreinen voor hulpdiensten en netbeheerders verplicht op te nemen. Dit geldt ook voor brandgangen bij woningen. Om voorbereid te zijn op deze wijziging, kun je alvast beginnen om deze terreinen verder in te delen alsof het gewone topografie is.

Meer informatie

Wil je meer weten over de voorstellen uit IMGeo 2.2 waar je alvast zelf mee aan de slag kunt? Of kun je hier hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.