Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg: tijdbesparing dankzij verticaal berichtenverkeer

2017 was het jaar waarin voor het eerst het horizontale berichtenverkeer tussen BOR en BGT in gebruik werd genomen. Maar het was ook het jaar waarin het verticale berichtenverkeer tussen bronhouders en Landelijke Voorziening voor het eerst van start ging. Leidschendam-Voorburg is de eerste gebruiker van dg DIALOG BGT die dit verticale berichtenverkeer heeft gerealiseerd. “En dat levert heel veel tijdbesparing op”, aldus Leana Vlok, die als informatiemanager ruimtelijke ordening bij deze gemeente werkzaam is.

Van handmatig…

Voor de meeste gemeenten is het uitwisselen van BGT-mutaties met de Landelijke Voorziening nog een handmatig proces. Bronhouders ontvangen mutaties op basis van een abonnement voor het gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Op hun beurt leveren zij weer mutaties terug aan de Landelijke Voorziening. Op dit moment gebeurt dat in de meeste gevallen nog door middel van bestanden die geüpload worden via het BRAVO-systeem van het SVB-BGT. Zo’n bestand wordt daarin gecontroleerd en gaat vervolgens door naar het Kadaster, waar de daadwerkelijke Landelijke Voorziening is ondergebracht.

Naar geautomatiseerd

“Met het verticale berichtenverkeer hoeven er niet langer handmatig bestanden te worden klaargezet, maar worden wijzigingen rechtstreeks verstuurd naar de server van het SVB”, legt Leana uit. Hierdoor worden mutaties veel sneller verwerkt in de Landelijke Voorziening en vermindert de kans op fouten. Het verticale berichtenverkeer moet voldoen aan de door Geonovum ontwikkelde standaard (StUF-Geo IMGeo verticaal).

Gateway

Het recept voor het succes van deze koppeling zit volgens Leana niet alleen in het gebruik van dg DIALOG BGT of in de vooruitstrevende visie van de gemeente op het gebruik van de basisregistraties, maar ook in de samenwerking met Enable-U. Enable-U is een integratiespecialist die ook bij andere klanten heeft bewezen dat dit soort berichtenverkeer veel makkelijker te realiseren is met een zogenaamde gateway. Dit biedt meerdere voordelen. Ten eerste is het mogelijk om aan het eigen systeem te sleutelen en installaties te doen, zonder dat het berichtenverkeer in gevaar komt. Maar ook qua veiligheid zorgt de gateway van Enable-U ervoor dat het eigen systeem van de gemeente altijd beschermd blijft.

Tijdbesparing en kwaliteit

“Het verticale berichtenverkeer draait nog maar kort”, vertelt Leana. “Maar het voordeel betaalt zich al uit. Het levert in de eerste plaats heel veel tijdbesparing op. We hoeven nu niet meer handmatig mutaties door te geven aan de Landelijke Voorziening. Doordat het een geautomatiseerd proces is geworden, is ook de kwaliteit beter gegarandeerd. Het feit dat we nu over actuelere informatie beschikken, dat gaat ons enorm helpen bij het uitzetten van aanbestedingen. Hoe accurater de informatie die wij kunnen verstrekken, hoe scherper de aanbestedingen kunnen zijn.”

BAG-BGT

De komende weken wil de gemeente het verticale berichtenverkeer laten draaien en testen om te zien waar nog verbetering nodig is. “Maar daarna staat de volgende stap al in de planning”, vertelt Leana. Want nu dg DIALOG BGT en de eerste BAG-applicaties gecertificeerd zijn voor BAG-BGT-berichtenverkeer komt ook die koppeling in zicht. “Wij willen de koppeling BGT met BAG graag realiseren”, vertelt Leana. “Net als het verticale berichtenverkeer, past ook die koppeling in ons streven als gemeente om de beste gemeentelijke dienstverlener aan onze burgers te zijn. Met deze koppelingen kunnen we nog meer actuele data geografisch toegankelijk maken, gewoon met één klik op de kaart”.

Tips

Heeft Leana nog tips aan andere gemeenten die met het verticale berichtenverkeer aan de slag willen? Leana: “Het beste advies dat ik kan geven is om niet te lang te wachten. En de oplossingen niet te zoeken in een ESB (Enterprise Service Bus). Er zijn meerdere gemeenten die dat hebben geprobeerd, maar het lijkt niet echt te lukken. Via een gateway is het veel beter te realiseren.”

Meer informatie?

Meer weten over verticaal of horizontaal berichtenverkeer? Of over de koppeling BGT-BAG? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een tijdelijke demolicentie aan.

 

Gratis demolicentie dg DIALOG BGT