Machtigingsmodule dg DIALOG BGT

Machtigingsmodule: het machtigingsproces voor het bijhouden en muteren van de BGT gaat veranderen

Tot dusver werd een machtiging voor de BGT op basis van een persoonsaccount gerealiseerd door het SVB-BGT. Vanuit bronhouders en marktpartijen is er echter de roep om het bijhouden van de BGT eenvoudiger te kunnen uitbesteden aan mede-bronhouders of een marktpartij. Het SVB-BGT heeft hier gehoor aan gegeven. Met de nieuwe Machtigingsmodule is het straks mogelijk dat BGT-bronhouders zelf een andere partij toestemming kunnen geven om namens hen BGT-mutatieberichten te leveren. Sweco heeft samen met gemeente Vught meegedaan in de kopgroep van testen. Dankzij deze intensieve samenwerking is dg DIALOG BGT vanaf versie 7.9 geschikt voor deze machtigingen.

Een nieuwe manier van machtigen

In de oude situatie kon een bronhouder alleen iemand van een marktpartij opvoeren als medewerker van de bronhouder. Die situatie werd gedoogd omdat er geen betere optie was. Het resultaat van deze situatie was echter dat een bronhouder, die gebruikt maakte van het automatische berichtenverkeer, onder zijn naam slechts één abonnement actief kon hebben. Dit omdat alle berichten van alle abonnementen van de bronhouder via het automatische berichtenverkeer werden doorgestuurd. Zo ontstonden hier veel storingen in.

Met de Machtigingsmodule is een nieuwe manier van machtigen tussen bronhouders en marktpartijen gerealiseerd. Dit zorgt onder andere voor een flexibelere invulling van de BGT-bijhouding door meerdere partijen, die dan zelfstandig en middels volledig gescheiden processen mutaties kunnen leveren. Daarnaast biedt dit meer transparantie in de samenwerking tussen bronhouders en dataleveranciers en meer zekerheid over de rechtmatigheid van mutatieleveringen.

Hoe werkt de Machtigingsmodule?

De nieuwe Machtigingsmodule maakt het mogelijk dat een bronhouder een andere partij machtigt om namens hem BGT-mutaties te leveren. Nadat een bronhouder een machtiging heeft uitgegeven, kan een compleet apart en technisch gescheiden kanaal worden ingericht, waarlangs alle berichten lopen. Zo kunnen bronhouder en marktpartij gelijktijdig in hetzelfde gebied werken en ontvangen zij continu elkaars mutaties.

De implementatie van de nieuwe Machtigingsmodule start na verwachting op 1 september 2020. Vanaf oktober 2020 worden er geen nieuwe bronhoudermachtigingen volgens de oude stijl meer aangemaakt. dg DIALOG BGT ondersteunt deze nieuwe functionaliteit voor het uitgeven en gebruiken van machtigingen vanaf versie 7.9.

Voor wie is de nieuwe manier van machtigen belangrijk?

Ben jij een bronhouder of dataleverancier en werk je met machtigingen? Dan gaat er voor jou iets veranderen. De nieuwe Machtigingsmodule is belangrijk voor:

  • Elke vorm van een samenwerkingsverband met een gemeenschappelijk BGT-databaseschema, die nu namens één bronhouder levert. Deze samenwerkingsverbanden worden als marktpartij gezien en moeten gemachtigd worden door de feitelijke bronhouder.
  • Marktpartijen die BGT-mutaties doorvoeren via het automatische berichtenverkeer in opdracht van een bronhouder, die hen moet machtigen.

In beide gevallen is een upgrade nodig van dg DIALOG BGT. Er zijn geen gevolgen als:

  • Je als bronhouder alleen maar namens jezelf levert. Het maakt dan voor dg DIALOG BGT niet uit of je wel of geen marktpartij in Bravo hebt gemachtigd.
  • Je als bronhouder alleen maar namens jezelf levert. Het maakt dan voor dg DIALOG BGT niet uit of je wel of geen marktpartij in Bravo hebt gemachtigd.

Simpel gezegd: als je als samenwerkingsverband, bronhouder of marktpartij wordt gemachtigd, heb je versie 7.9 van dg DIALOG BGT software nodig, inclusief een nieuwe versie van het automatisch berichtenverkeer. In alle andere gevallen niet.

Contact

Wil je meer weten over de nieuwe Machtigingsmodule? Of heb je vragen over wat dit voor jou betekent? Neem dan contact met ons op.