Mogelijk probleem bij omzetten Ongeclassificeerde Objecten… en de oplossing

De BGT-keten blijkt niet eenduidig over de verplichte aanwezigheid van PlaatsBepalingsPunten (PBP’s) bij Ongeclassificeerde Objecten (OCO’s). Daarnaast controleert het Kadaster niet op de aanwezigheid van PBP’s van ‘niet-BGT’ objecten. OCO’s blijken hier ook onder te vallen. Dit kan dus tot problemen leiden bij het omzetten. Bij de eerstvolgende update van dg DIALOG BGT zal hiervoor een automatische oplossing worden ontwikkeld. Tot die tijd kunt u gebruikmaken van de hieronder beschreven oplossing, mocht het probleem zich ook bij u voordoen.

Het probleem
dg DIALOG BGT gaat op dit moment ervan uit dat OCO’s altijd PBP’s bevatten. Maar de OCO’s die door bronhouders met andere software geleverd zijn, hebben niet altijd PBP’s. Als u nu zelf de OCO’s hebt omgezet in echte BGT-objecten, dan hebt u dus een WAS-object als OCO en een WORDT-object als BGT-object.

dg DIALOG BGT levert geen PBP’s die al eerder geleverd zijn. Dat voorkomt veel MB’s in de bestanden. Bij OCO’s gingen wij ervan uit dat er al PBP’s waren geleverd, waardoor deze niet opnieuw geleverd hoeven worden. Deze levering kan nu dus worden afgekeurd omdat de WORDT-objecten geen volledige PBP bevatten.

De oplossing
Vanaf versie 7.5.4 van dg DIALOG BGT zullen wij hier rekening mee houden zodat deze fout niet meer zal voorkomen. Deze is nu nog niet beschikbaar. Tot die tijd kunt u de onderstaande werkwijze toepassen.

U lost het probleem op door de vervallen OCO’s en de nieuwe BGT-objecten in twee leveringen te doen. Dit werkt dan omdat bij de tweede levering dg DIALOG BGT niet kan bepalen dat de PBP’s niet eerder geleverd zijn. De PBP’s worden dus meegeleverd.

  • Maak een objectcodeset waarin alleen Ongeclassificeerde Objecten zitten.
  • Maak een StUF-Geo XML-export met deze objectcodeset. In dit StUF-Geo-bestand zullen alleen verwijderde OCO’s zitten. Controle: import in een leeg project (kijk in objectcoderapport en/of archief bekijken).
  • Lever deze mutatie aan BRAVO.
  • LV-Sync de mutatie zodra deze terug komt uit het abonnement.
  • Maak een nieuwe StUF-Geo export, ditmaal zonder objectcodeset en lever aan BRAVO.

Meer weten?
Komt u er niet uit, laat het ons weten. Wij helpen u graag verder.

Ook als u nog geen gebruikmaakt van dg DIALOG BGT, maar graag eens kennismaakt met ons pakket, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.