Nummeraanduidingreeksen en Openbare Ruimte Labels automatisch laten corrigeren

Bij veel gemeenten zijn de Nummeraanduidingreeksen (huisnummers) nog niet correct opgenomen in de BGT. Ook de Openbare Ruimte Labels zijn vaak nog niet volgens de geldende voorschriften opgenomen. Handmatig corrigeren is erg omslachtig omdat het al gauw duizenden correcties betreft. Gelukkig is automatisch corrigeren ook mogelijk.

Verder met de BGT

Veel gemeenten hebben bij de opbouw van de BGT wat minder prioriteit gelegd bij het correct opnemen van de Nummeraanduidingreeksen (huisnummers). Daardoor staan ze vaak niet mooi uitgelijnd ten opzichte van de voorgevel en zijn ze niet goed geroteerd conform de BGT richtlijnen. In het kader van de opbouw BGT fase 2, zijn deze gemeenten er door het SVB-BGT op gewezen dat de Nummeraanduidingreeksen gecorrigeerd moeten worden. Daarnaast merken wij dat bij veel van onze klanten de Openbare Ruimte Labels (o.a. straatnamen) niet volgens BGT-voorschriften als MultiTekst zijn opgenomen. Voor dezelfde openbare ruimte komen dan meerdere losse label objecten voor en dat is niet toegestaan.

Nummeraanduidingreeksen (NAR’s)

Sweco heeft bij de BGT-opbouw een automatische methode ontwikkeld om de Nummeraanduidingreeksen correct te plaatsen, d.w.z. op een vast ingestelde afstand van de voorgevel, met de juiste rotatie en met de juiste tekst op basis van de actuele BAG informatie. Daarvan hebben toen al aardig wat gemeenten kunnen profiteren. De methode is inmiddels verder verfijnd, waardoor bijvoorbeeld ook in geval van een uitbouw aan de voorkant, de nummeraanduidingreeks op de gewenste manier wordt geplaatst.

Op basis van een nulstand van de BGT, kan Sweco binnen 3 werkdagen een StUF-Geo was-wordt bestand leveren met panden met gecorrigeerde Nummeraanduidingreeksen. Tot nu toe is gebleken dat ongeveer 95% van de Nummeraanduidingreeksen daarna helemaal goed staan en dat er bij minder dan 1% nog een handmatige correctie wenselijk is. De resterende Nummeraanduidingreeksen staan goed genoeg, maar zouden eventueel nog handmatig verbeterd kunnen worden.

De situatie vóór correctie, en de situatie na correctie

Openbare ruimte labels (ORL’s)

Wij zien regelmatig dat de Openbare Ruimte Labels niet volgens BGT-voorschriften als MultiTekst zijn opgenomen. Voor dezelfde openbare ruimte komen dan meerdere losse label objecten voor en dat is niet toegestaan. Op dit moment controleert Bravo hier niet op, maar dat gaat wel gebeuren. Wij kunnen deze labels voor u, op basis van een nulstand van de BGT, automatisch in een MultiTekst omzetten. Alle (losse) Openbare Ruimte Labels met dezelfde BAG-identificatie worden op deze manier samengevoegd tot één MultiTekst object. Het is namelijk zo dat als een openbare ruimte een lengte heeft van meer dan 300 meter, dan is het noodzakelijk om de naam van de openbare ruimte meerdere keren op te nemen (m.a.w. 1 ORL met meerdere labelposities bij 1 OPR). Sweco kan ook hiervoor een StUF-Geo was-wordt bestand aan u leveren met gecorrigeerde openbare ruimte labels. Dit zorgt voor betere kwaliteit van uw data. Bovendien bent u op die manier alvast voorbereid op eventuele controles.

De situatie vóór correctie, en de situatie na correctie

En na afloop?

Nadat u door ons de ORL’s en/of NAR’s (incl. bijbehorende panden) hebt laten aanpassen, kunt u direct een mutatiebestand leveren aan Bravo. De andere (door uzelf doorgevoerde wijzigingen) gaan mee in de reguliere mutatieverwerking.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor automatisch corrigeren van de Nummeraanduidingreeksen en de Openbare Ruimte Labels. Vul ons formulier in, dan nemen wij snel contact met u op om meer te vertellen over de mogelijkheden.