Ontvangst

Opening en start plenair programma

  • Vincent Spijker, Fanny Straayer-Bot

We werken allemaal dagelijks met de BGT, terwijl de ontwikkelingen maar doorgaan. Daarom praten we je heel graag bij over het afgelopen jaar, en blikken we vooruit. Wat hebben we gedaan? Wat is er nieuw in versie 7.10? Hoe ziet de Roadmap eruit voor 7.11? Dit en nog veel meer tijdens onze plenaire opening.

Koffiepauze

Het mysterie van de Utrechtse werven en vervolg plenair programma

  • Emil Otte (Gemeente Utrecht), Bart van der Lely

Gemeente Utrecht onderzoekt hoe zij 3D kan inzetten bij complexe vraagstukken rond haar werfkelders. “2D is al lang niet meer voldoende. We hebben een 3D registratie nodig!” Ook in deze sessie: de verdere productvernieuwing van dg DIALOG BGT. Waar staan we en waar gaan we heen? Daarbij aandacht voor relevante thema’s zoals de SOR.

Lunch

Parallelsessie ronde 1

Sessie A: 3D maken van (BGT) terreinen

  • René Krul

Waterpartijen, kademuren, voetpaden, verhardingen, groenobjecten. Hele terreinen kun je tegenwoordig met dg DIALOG BGT, in combinatie met de puntenwolken uit Omnibase, naar 3D omzetten. In deze interactieve presentatie laat expert René Krul stap voor stap zien hoe je dit zelf ook kunt doen.

Sessie B: Metadata, wat moet (en kan) je ermee?

  • Bart van der Lely

De metadata is een erg belangrijk onderdeel van dg DIALOG BGT. Je hebt er altijd mee te maken, bewust of onbewust. Wil je meer weten over alles wat je kunt regelen in en met de metadata? In deze workshop gaan we van boven naar beneden en van links naar rechts de metadata door.

Parallelsessie ronde 2

Sessie A: 3D: hoe bouw je een gebouwmodel?

  • Fanny Straayer-Bot

3D biedt talloze mogelijkheden! Door terreinen en gebouwen in 3D weer te geven op de kaart, kun je allerlei toekomstige plannen en hun effecten zichtbaar maken in de omgeving. Maar waar begin je? Tijdens deze presentatie nemen we je stap voor stap mee in dit proces.

Sessie B: Vraag maar raak?

  • Bart van der Lely

Zoals onze klanten intussen gewend zijn, hebben we ook dit jaar weer een vraag-maar-raak sessie! Tijdens dit programmaonderdeel kan iedereen al zijn vragen stellen aan onze experts. Technische vragen, vragen over de roadmap van dg DIALOG BGT, alles mag aan de orde komen!

Koffiepauze

Activiteit

Informele afsluiting