Sessie A: 3D: hoe bouw je een gebouwmodel?

Spreker:
Fanny Straayer-Bot

3D biedt talloze mogelijkheden! Door terreinen en gebouwen in 3D weer te geven op de kaart, kun je allerlei toekomstige plannen en hun effecten zichtbaar maken in de omgeving. Maar waar begin je? Tijdens deze presentatie nemen we je stap voor stap mee in dit proces.

Bij steeds meer beleids- en toekomstplannen is er de wens om deze te onderbouwen met 3D-modellen. Met een ‘3D digitaal stadsmodel’ van onze omgeving en gebouwen kun je op basis van één model bouwplannen vroegtijdig toetsen aan de mogelijke toekomst. Maar ook collega’s van allerlei andere beleidsterreinen kunnen effecten inzien in dit begrijpelijke én muteerbare model.

In deze praktijksessie bespreken wij aan de hand van echte gebouwen de basisprincipes van het vastleggen van gebouwen in 3D. Welke onderdelen moet je vastleggen? En waar halen we die data vandaan? Met een aantal voorbeelden gaan we in op de vraag hoe je een dergelijk grote opgave moet beginnen. Zoveel mogelijk automatisch, alles handmatig vastleggen, of een van de vele mogelijke varianten ertussenin?

Kom ook en laat je in vogelvlucht rondleiden door de 3D-mogelijkheden binnen dg DIALOG BGT.