Sessie A: 3D maken van (BGT) terreinen

Spreker:
René Krul

Waterpartijen, kademuren, voetpaden, verhardingen, groenobjecten. Hele terreinen kun je tegenwoordig met dg DIALOG BGT, in combinatie met de puntenwolken uit Omnibase, naar 3D omzetten. In deze interactieve presentatie laat expert René Krul stap voor stap zien hoe je dit zelf ook kunt doen.

Overigens zal hij niet alleen demonsteren hoe (BGT) terreinen in 3D gemaakt kunnen worden, er zal ook ‘live’ een stukje 2D BGT omgezet worden in een 3D model.

Daarnaast zullen de belangrijkste uitkomsten van een aantal pilots besproken worden. Zoals de mogelijkheden die deze functionaliteit biedt voor waterschap Scheldestromen bij het 3D geometriebeheer van de keringen.

En omdat dit een nieuwe, net uitgebrachte functionaliteit is, is er ook aandacht voor wensen van gebruikers en toekomstige ontwikkelingen.