Provincie Groningen

Provincie Groningen kiest voor dg DIALOG BGT: “Weer grip op onze BGT”

De provincie Groningen is de zevende provincie die nu gebruik maakt van dg DIALOG BGT. Groningen gebruikt dg DIALOG BGT voor landmeten, het beheer van de BGT en de koppeling met de Landelijke Voorziening met behulp van het verticale berichtenverkeer. Marcel Peters, technische beleidsmedewerker bij de provincie Groningen: “Met de overstap naar dg DIALOG BGT hopen we processen te kunnen versnellen en de grip op onze data weer terug te krijgen.”

Grip op de BGT

Tot 2018 heeft de provincie Groningen de BGT zelf beheerd en opgebouwd. Daarna hebben zij het beheer tijdelijk uitbesteed. Omdat de processen moeizaam verliepen en foutgevoelig waren, is Groningen op zoek gegaan naar een nieuw softwarepakket voor de BGT. “Met een uitbesteding van de BGT heb je zelf minder grip op je data”, vertelt Marcel Peters. “Nu we voorlopig gebruik gaan maken van dg DIALOG BGT hopen we minder afhankelijk te zijn van andere partijen en de grip op onze BGT weer terug te krijgen. Zo zijn we ook weer direct actueel met de Landelijke Voorziening.”

Eenvoudig switchen tussen CAD en GIS

“Toen wij op zoek gingen naar andere software voor de BGT kwamen wij erachter dat er al zes provincies zijn, die gebruik maken van dg DIALOG BGT”, gaat Marcel Peters verder. “Tijdens een overleg met de andere provincies hebben we gevraagd naar hun ervaringen en het bleek dat zij allemaal tevreden waren. Om meer inzicht te krijgen in dg DIALOG BGT zijn we daarna op bezoek geweest bij de gemeente Delfzijl en bij de provincie Friesland.”

Oorspronkelijk maakt de provincie Groningen veel gebruik van CAD, onder meer voor beheer- en onderhoudstekeningen. Dit speelde ook mee bij de keuze voor dg DIALOG BGT: “Wij vinden het prettig dat je in dg DIALOG BGT makkelijk kunt switchen naar CAD én naar een GIS-omgeving. Dit sluit goed aan bij onze manier van werken.”

Samen één taal

Omdat provincies onder andere de provinciale wegen beheren, is er doorgaans veel afstemming nodig met de gemeenten en omliggende provincies om tot één uniforme BGT te komen. Volgens Gerrie Koning, Senior Informatie Analist, maakt het feit dat zes andere provincies en veel Groningse gemeenten al werken met dg DIALOG BGT de afstemming straks een stuk makkelijker.

“Dat heeft zeker een rol gespeeld bij de keuze voor dg DIALOG BGT’, zegt ook Marcel Peters. ‘In de provincie Groningen zijn slechts twee gemeenten, die nog geen gebruik maken van dg DIALOG BGT. De andere gemeenten allemaal wel, dus op die manier spreek je samen één taal. En je komt elkaar ook weer tegen op de dg DIALOG BGT Gebruikersdagen.” 

Een snelle implementatie van de BGT

De implementatie van dg DIALOG BGT is nu vooral gericht op het bronhouderschap van de BGT om aan de verplichtingen van de Landelijke voorziening te voldoen. Gerrie Koning: “Voor ons is een snelle oplossing voor de BGT nu heel belangrijk en we zijn erg blij met deze samenwerking. Het is voor nu een belangrijke verbetering. Wanneer we de BGT hiermee weer zelf in beheer hebben, ontstaat er ruimte om de bredere wensen voor beheer en onderhoud op te pakken.”

Meer weten?

Is jouw organisatie ook op zoek naar advies over de opbouw en het beheer van de BGT? Of wil je meer weten over dg DIALOG BGT? Neem dan contact met ons op of vraag een demosessie aan.