Opening rondweg Baarle-Nassau

Hoe de rondweg Baarle al voor de officiële opening in de BGT was opgenomen

Wat is de plek waar de landsgrens met onze zuiderburen het meest grillig verloopt? Dat is zonder twijfel rondom de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Belgisch en Nederlands grondgebied zit hier in elkaar verweven en versnipperd in een dertigtal enclaves. Rond deze gemeenten is een nieuwe provinciale rondweg aangelegd die in september 2019 officieel werd geopend. 40 jaar van overleg en voorbereiding gingen eraan vooraf. “Gelukkig duurde het niet zo lang om alles netjes in de BGT te krijgen”, vertelt Lex ter Schiphorst, teamleider Geodesie bij de provincie Noord-Brabant.

Door 5 Belgische enclaves

Het was al tientallen jaren een groeiend probleem. Door het toenemende verkeer en de stedelijke ontwikkelingen bij Breda en Tilburg werd het steeds drukker op de hoofdverbindingswegen die dwars door het Nederlandse Baarle-Nassau en het Vlaamse Baarle-Hertog lopen. Omdat de leefbaarheid en veiligheid onder druk kwamen te staan, besloten de provincie Noord-Brabant en de betrokken gemeenten een provinciale rondweg om de twee kernen heen te leggen. In september 2019 (40 jaar na de eerste plannen) kon de volledige rondweg dan eindelijk feestelijk worden geopend. Het bijzondere is dat de rondweg Baarle (N260), die door de provincie Noord-Brabant wordt beheerd, ook door 5 Belgische enclaves loopt. De Vlaamse overheid werkte dan ook nauw mee aan de realisatie van deze omlegging.

Gedeelte van rondweg zoals weergegeven in de BGT

Langdurig proces

Voor Lex is het niet zo opmerkelijk dat het proces lang heeft geduurd. Het leveren van geometrische informatie en het uitzetten van de begrenzingen van de aan te leggen weg is één ding. “Dat zijn zaken waarop wij zicht hebben vanuit ons team Geodesie”, legt hij uit. “Maar daarnaast liepen er natuurlijk talloze andere trajecten, waarbij het ontwikkelbedrijf van de provincie gronden moest opkopen van particulieren en overheden. Dat kan soms jaren duren. En toen dat eenmaal geregeld was, moest nog de aanbesteding worden uitgeschreven om de aannemer te vinden die de weg daadwerkelijk kon aanleggen.” Kortom, een langdurig proces waarbij erg veel partijen betrokken zijn.

Meetrijp

“Voor de BGT wordt het bij zo’n traject pas weer interessant op het moment dat wij een seintje krijgen dat de weg gereed is om te worden ingemeten”, vervolgt Lex. “De weg is dan ‘meetrijp’. Goede communicatie tussen de uitvoering, aannemer en Geodesie is op dat moment erg belangrijk. Soms is er grote haast om zo’n nieuwe weg te openen. Afspraak is dat landmeters binnen de verkeersafzettingen meten. Het kan dus voorkomen dat de weg geheel of gedeeltelijk is opengesteld.”
In het geval van de rondweg Baarle bleven de oorspronkelijke verbindingsroutes, N260 en N639 door Baarle-Nassau/Hertog, beschikbaar. Daardoor was er voor de landmeter voldoende tijd om ongestoord de weg in te meten, voordat hij daadwerkelijk in gebruik werd genomen.”

Data altijd snel op orde

“En dat is altijd prettig werken”, vertelt Lex. “Want voor ons, als databeheerders, is het de sport om altijd en overal zo snel mogelijk de data op orde te hebben. De data die wij inmeten vormen de basis voor onze interne BGT en – middels het automatisch berichtenverkeer – voor de BGT in Landelijke Voorziening. Maar het zijn ook de data die door middel van berichtenverkeer gekoppeld worden aan onze BOR-applicatie, en dus bepalend zijn voor het assetmanagement van de wegen binnen de provincie.”

Andere bronhouders

Overigens is het actueel houden van deze data iets waarbij de provincie zeer nauw samenwerkt met de andere bronhouders. Als er ingemeten moet worden, dan wordt er altijd van tevoren overlegd en onderling afgestemd wie ter plekke gaat meten. “Niemand heeft er belang bij dat verschillende partijen op dezelfde plek dezelfde objecten gaan inmeten”, legt Lex uit. “Daarom werd voor het project Baarle-Nassau rondweg Oost veelvuldig contact opgenomen met de ABG-gemeenten, waar Baarle-Nassau deel van uitmaakt. En zij hebben op hun beurt ook weer nauw contact met Baarle-Hertog, de Vlaamse gemeente waarmee zij weer praktische afspraken maken over het beheer van de openbare ruimte.”

Samenwerken is cruciaal

In de praktijk is het overigens vaak de provincie, die langs de bronhoudergrenzen de meetwerkzaamheden uitvoert. “Dat komt omdat wij onze BGT-data in 3D hebben en in 3D beheren”, vertelt Lex. “Maar van alles wat wij meten, leveren wij de data ook aan de andere bronhouders. Dit kan zijn als project, zodat de naastliggende bronhouder zelf verwerkt en levert, of door middel van een rechtstreekse levering aan de LV-BGT. We beperken ons niet tot ons eigen bronhoudergebied, maar controleren ook dat alles over die bronhoudergrenzen goed aansluit. Zonder dit soort gezamenlijke inspanningen en zonder deze intensieve samenwerking kom je er niet.”

Meer weten

Wil jij meer weten over automatisch berichtenverkeer, het samenwerken met andere bronhouders, of de mogelijkheden van onze BGT-applicatie, dg DIALOG BGT? Neem dan vrijblijvend contact op. Onze adviseurs denken altijd graag mee over de vraagstukken waar jij mee te maken krijgt.