Rotterdam in de Landelijke Voorziening: “En nu snel weer verder!”

Als 105de Nederlandse gemeente wist Rotterdam, al in april 2016, haar BGT-kaart toe te voegen aan de Landelijke Voorziening. De felicitaties zijn in ontvangst genomen, maar van achterover leunen is voorlopig geen sprake. “Eerst moeten de data van andere bronhouders nog worden verwerkt zodat alles naadloos aansluit”, vertelt Marja Groothuijzen, projectleider BGT. “En dat is nog maar één van de uitdagingen die op ons wacht.” Een kijkje in de BGT-keuken van de op een na grootste gemeente van ons land.

Veel bronhouders
“Nu de levering van de Rotterdamse BGT aan de Landelijke Voorziening definitief is, zijn we druk bezig de data van andere bronhouders binnen te halen en te verwerken.” Aan het woord is Marja Groothuijzen, projectleider BGT van het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. “En dat is best een hele klus. In Rotterdam hebben wij namelijk niet alleen te maken met de provincie en omliggende gemeenten, maar ook met andere bronhouders, zoals Rijkswaterstaat en Prorail. Voor de gebieden of objecten waar zij bronhouder van zijn, moeten wij onze data vervangen door hun data.”

Koppeling met beheer openbare ruimte
Terugkijkend op het proces naar de BGT-levering, moet Groothuijzen toegeven dat er heel wat hobbels genomen moesten worden. “Dat had vreemd genoeg ook te maken met het feit dat wij al sinds 2009 een koppeling hebben met ons beheer openbare ruimte”, vertelt Groothuijzen. “We hebben sinds die tijd zelfs een automatisch berichtenverkeer ingesteld tussen onze BGT en het beheersysteem openbare ruimte. Door die koppeling hadden we last van een remmende voorsprong. We konden niet zomaar even een code aanpassen in onze BGT-database zonder dat ze daar bij beheer openbare ruimte last van kregen.”

Eén kaart en altijd actueel
Toch is het juist die koppeling die – ook na de levering aan de Landelijke Voorziening – tot de meest tastbare resultaten leidt. “De afstemming tussen ons en de beheerders loopt prima dankzij onze koppeling”, stelt Groothuijzen vast. “Alles wat wij overdag in de BGT aanpassen, wordt ’s nachts in een andere database verwerkt, waardoor de beheerders de volgende dag alweer over de meest actuele informatie beschikken. Andersom kunnen zij ook aangeven als er iets is veranderd. Bijvoorbeeld als er een straat vernieuwd is die moet worden opgemeten. Of als er een groenvlak is dat in verschillende zones moet worden opgedeeld. Dat soort mutaties krijgen wij automatisch in onze werkvoorraad en dat kunnen de landmeters dan meteen oppakken. Zo maken we met zijn allen gebruik van één basiskaart die altijd actueel blijft.”

Meer informatie uit vlakken
Buiten het beheer openbare ruimte om merkt Groothuijzen dat veel gebruikers nog aan de nieuwe BGT moeten wennen. De nieuwe BGT is opgebouwd in objecten, maar in de praktijk wordt nog veel gevraagd om de ‘oude’ lijnenkaarten waaraan men gewend was. “Die proberen we uiteraard te leveren”, vertelt Groothuijzen. “Maar we proberen mensen ook erop te wijzen dat de in vlakken opgebouwde kaarten veel mogelijkheden bieden voor analyse. Aan lijnen kun je niet veel informatie koppelen. Aan een vlak daarentegen kun je veel informatie koppelen. Wie is de bronhouder, is het een grasveld, hoe vaak wordt het gemaaid…? Een andere gebruiker kan daar weer op zijn eigen manier gebruik van maken.”

Analyses op kaart
De afdeling van Groothuijzen doen tegenwoordig ook analyses op aanvraag. Bijvoorbeeld om de beste strooiroute voor fietspaden te bepalen. Of welke route het meest efficiënt is voor het ophalen van de vuilnis. Of om in het kader van het coffeeshopbeleid te berekenen hoe ver alle coffeeshops van scholen liggen. “Met een kaart kun je veel meer duidelijkheid bieden dan met een stuk tekst”, legt Groothuijzen uit. “De mogelijkheden voor dit soort analyses neemt alleen maar toe met de BGT. Als mensen dat gemak ontdekken, dan verwacht ik dat ze ook steeds meer zelf dat soort analyses willen maken.”

Meerdere kaarten in één applicatie
In haar werkzaamheden rond de BGT werkt Groothuijzen nauw samen met Sweco. “Sweco heeft ons geholpen bij het implementeren van dg DIALOG BGT, maar zij helpen ons ook met onze leveringen aan de LV en met het afhandelen van mutaties en berichten. Daar zijn we erg tevreden over. Wat daarnaast erg handig is, is dat wij niet alleen onze basiskaart beheren BGT in dg DIALOG BGT, maar ook bijvoorbeeld onze kadastrale kaart, de territoriale indeling van Rotterdam en onze leidingverzamelkaart met daarin al onze ondergrondse leidingen. Die databases staan los van de BGT, maar het is wel handig dat we ze met hetzelfde pakket, dg DIALOG BGT, kunnen onderhouden.”

Meer weten?
Wilt u advies over opbouw en beheer van de BGT met dg DIALOG BGT? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van maatwerkoplossingen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.