Shared Service Center De Kempen kiest voor dg DIALOG BGT en GeoWeb

Alle applicaties binnen het geo-domein in één keer vervangen, dat gebeurt niet vaak. Het Shared Service Center SSC De Kempen is een samenwerking van 5 Brabantse gemeenten. Zij delen onder andere kennis en kunde met elkaar over automatisering, informatisering en gegevensbeheer. In dit samenwerkingsverband namen zij ook de software voor het volledige geo-domein onder de loep. De Kempen koos voor Sweco om te voorzien in de BGT-software met dg DIALOG BGT en de viewer GeoWeb en ArcGIS platform. In nauwe samenwerking met GouwIT voor de BAG, BRK en Wkpb. Een mooie samenwerking voor een bijzondere opdracht.

Shared service center: samenwerking tussen 5 gemeenten

De markt in Eersel

Het Shared Service Center (SSC) De Kempen is een samenwerking tussen de Brabantse gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot. Vijf kleinere gemeenten maar bij elkaar gaat om een groot, divers gebied met zo’n 90.000 inwoners. Het SSC zorgt ervoor dat de gemeenten onder andere de ICT-dienstverlening en de digitale dienstverlening gezamenlijk kunnen verbeteren. Ook voor de geografische informatievoorziening en de ruimtelijke ordening werken de gemeenten nauw samen.

Alle applicaties in één keer over

Voor de BAG, BGT, Wkpb, BRK en de geo-viewer zocht SSC De Kempen nieuwe applicaties. Kortom: de volledige ICT-omgeving binnen het geo-domein van de gemeenten ging op de schop. Het SSC was daarbij op zoek naar een partner die het volledige gevraagde productportfolio kon bieden. Een partner die óók kon anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen in het geo-domein.

Sweco’s visie op de werking van geo-informatie in de gemeentelijke informatiehuishouding sprak SSC De Kempen hierbij aan. We kijken naar wat een organisatie graag wil bereiken en hoe zij haar eigen positie daarin ziet. In samenwerking met GouwIT gaat Sweco SSC De Kempen van alle software voorzien. Hierbij hoort ook de intensieve begeleiding tijdens de transitieperiode, dus het onderhoud en de ondersteuning tijdens de gehele overgang.

Eerdere samenwerking Sweco en GouwIT

Voor de gemeente Meierijstad is eerder succesvol een koppeling gelegd tussen dg DIALOG BGT en GouwBasis-BAG van GouwIT. Gemeenten bij wie koppelingen zoals BAG-BGT en BOR-BGT zijn gerealiseerd, profiteren dagelijks van de voordelen hiervan. Zo kunnen de specialisten zich concentreren op hun eigen vakgebied en tegelijkertijd efficiënter met elkaar samenwerken.

Onder andere door deze positieve samenwerking met GouwIT, is het vertrouwen er dat de verschillende omgevingen en koppelingen (BGT-BAG, BOR-BGT en BRK-Wkpb) ook voor SSC De Kempen succesvol worden ingericht. Gezamenlijk implementeren we in korte tijd een belangrijk deel van de informatiehuishouding van het SSC, waarbij de bestaande systemen worden uitgefaseerd.

GeoWeb en dg DIALOG BGT

Meerdere organisaties gebruiken zowel GeoWeb als dg DIALOG BGT. GeoWeb wordt vaak ingezet als organisatiebrede viewer en staat daarmee centraal in de informatievoorziening van een organisatie. SSC De Kempen zocht naar een integrale viewer die voldoet aan de laatste technische ontwikkelingen en die de verschillende basisregistraties kan ontsluiten. Daarnaast moet de viewer een breder maatschappelijk gebruik kunnen faciliteren, zoals meldingen openbare ruimte en de energiestrategie. Voor de BGT-omgeving zocht het SSC een stabiel, eenvoudig te bedienen en gebruiksvriendelijk pakket. GeoWeb en dg DIALOG BGT sluiten hier goed op aan en voldoen aan de wensen van de eindgebruikers.

Meer informatie

Wil je meer weten over dg DIALOG BGT, GeoWeb of over het project bij SSC De Kempen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag alles over de voordelen van onze software voor jouw organisatie.