Bent u klaar voor het Stuf-geo horizontale berichtenverkeer BGT en BOR? Doe de check

Vanaf versie 7.5 van dg DIALOG BGT zijn we gestart met de levering van de module dg DIALOG BGT Berichtenverkeer met BOR-systemen. Omdat er in veel gevallen het nodige aan voorbereid moet worden (het werkproces, ICT-technisch, data) willen wij u vragen na te gaan hoe ver uw organisatie is. Doe de check!

Sweco heeft niet in alle gevallen het volledige beeld hoe ver u bent met de voorbereidingen voor het inregelen van het horizontale berichtenverkeer BGT-BOR. Daarom hebben we een checklist opgesteld om daarover meer te weten te komen. Inzicht hierin kan voor beide partijen bijdragen aan een betere en effectievere inrichting van het berichtenverkeer.

Doe de check
Het bestuderen van de drie documenten op Mijn BGT is een belangrijk deel van deze voorbereiding (inlog vereist). Waarmee moet rekening worden gehouden? Allereerst dient uw BOR-applicatie gecertificeerd te zijn. Check via de website van Geonovum of uw BOR-applicatie hieraan voldoet. Wanneer vervolgens de technische checklist volledig met ‘Ja’ beantwoord kan worden, bent u klaar om Sweco het dg DIALOG BGT Berichtenverkeer BOR te laten installeren.

Wij raden u aan de ingevulde checklist te mailen zodat wij, adviseurs van Team Geomatics van Sweco, op de hoogte zijn van uw voorbereiding. Kortom:

 1. Log in op het klantportaal, ga naar ‘downloads’ en lees deze 3 documenten:
  Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT 7.5*
  Checklist
  Configureren BGT berichtenserver
 2. Check of uw BOR-applicatie gecertificeerd is
 3. Vul de Checklist in (hfd. 2 t/m 5)
 4. Mail de Checklist naar Roelof Keppel van Sweco ([email protected])

* De ‘Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT 7.5’ bevindt zich ook in de uitleverdocumenten van dg DIALOG BGT versie 7.5 (m.a.w. in de gecomprimeerde (gezipte) map van dg DIALOG BGT 7.5).

Gebruikt u dg DIALOG BGT, maar heeft u nog geen login voor Mijn BGT? Meld u dan aan via onze helpdesk.

Onduidelijkheden
We halen hierbij ook graag een paar onduidelijkheden uit de wereld over het berichtenverkeer BGT-BOR:

 1. Wij, adviseurs van Team Geomatics van Sweco, komen langs en installeren het dg DIALOG BGT deel van het berichtenverkeer BGT-BOR;
 2. Als uw organisatie ook het Sweco BOR pakket Obsurv gebruikt dan kunnen wij ook de installatie van dat onderdeel voor onze rekening nemen. In geval van een andere BOR-leverancier is dat niet het geval;
 3. Het berichtenverkeer BGT-BOR heeft niets te maken met de uitbreidingsmodule ‘Koppelvlak’ die tijdens de installatie van dg DIALOG BGT kan worden aangevinkt. Dit moet niet met elkaar verward worden;
 4. Het gebruik van het StUF-Geo Berichtenverkeer met BOR applicaties is een uitbreidingsmodule op dg DIALOG BGT. Naast dg DIALOG BGT (versie 7.5.2 of hoger) worden door Sweco aanvullend nog andere programma’s op een server geïnstalleerd;
 5. Wij gebruiken het volledige standaard StUF-Geo berichtenverkeer en zijn daarvoor ook sinds medio 2016 gecertificeerd.

Contact
Ook aan de slag met berichtenverkeer van dg DIALOG BGT? Dat kan met dg DIALOG BGT 7.5 en de licentie voor het StUF-Geo horizontale berichtenverkeer (genaamd ‘dg DIALOG BGT Berichtenverkeer BOR’). Neem contact met ons op als u aan de slag wilt gaan.