SVB-BGT: onderzoek naar objecten in BGT met attribuut ‘IMGeo in onderzoek’

Onlangs heeft het SVB-BGT een analyse laten uitvoeren op de LV-BGT database, waarbij gecheckt is hoeveel objecten het attribuut ‘IMGeo in onderzoek’ op ‘Ja’ hebben staan. De organisaties bij wie de aantallen hoog of zeer hoog waren, hebben bericht gekregen van het SVB-BGT met de vraag om toelichting. Mocht u ook bericht hebben gehad, dan leest u hieronder hoe u in dg DIALOG BGT het attribuut aanpast.

Het attribuut ‘IMGeo in onderzoek

Als het attribuut ‘IMGeo in onderzoek’ is aangevinkt, dan betekent het dat er nog een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object. Analyse van de LV-BGT database heeft echter uitgewezen dat bij sommige bronhouders een relatief hoog aantal objecten dit attribuut heeft. Daardoor begon het vermoeden te ontstaan dat het attribuut bij sommige organisaties ten onrechte of per abuis (nog) aangevinkt staat. Mocht dat bij uw organisatie het geval zijn, dan kunt u daar eenvoudig iets aan doen.

Attribuut IMGeo in onderzoek

Werkwijze in dg DIALOG BGT

In dg DIALOG BGT doet u dit als volgt:

  • Maak een check-out van alleen de objecten waarbij het attribuut ‘IMGeo in onderzoek’ op ‘Ja’ staat en waarbij het attribuut gewijzigd moet worden naar ‘Nee’;
  • Selecteer de objecten via: Werkbalk Database | Multiquery (IMGEO_INONDERZOEK = 1);
  • Ga naar: Gereedschap | Attributen | Wijzigen attributen op multiselectie (Selecteer een attribuut: IMGeo in onderzoek | Nieuwe waarde: Nee);
  • Check-in;
  • Maak een mutatiebestand en lever dit aan de LV-BGT.

Natuurlijk is het mogelijk dat het attribuut ‘IMGeo in onderzoek’ om een goede reden is aangevinkt. In dat geval zal een korte uitleg aan het SVB-BGT van toegevoegde waarde zijn.

Meer weten?

Bent u gebruiker van dg DIALOG BGT en heeft u vragen over bovenstaande, neem dan contact op met onze helpdesk of een van onze adviseurs.

Bent u nog geen gebruiker van dg DIALOG BGT en wilt u weleens kennismaken met de vele voordelen van dit BGT-pakket, vraag dan vrijblijvend een demosessie aan. Ook kunnen wij u helpen met onze overstapservice.

Gratis demosessie