To round or not to round, that’s the question…

In dg DIALOG BGT 7.4 worden de coördinaten in de database afgerond op millimeters. Dit wordt gedaan om problemen in de keten met SVB-BGT en LV-BGT verder te reduceren. Hoe zit dat precies?

Afronden was nooit een issue
Het wel of niet afronden van coördinaten is in dg DIALOG BGT nooit een belangrijk issue geweest. Problemen waren er niet of ze waren zeldzaam. En bij nadere bestudering bleek het vaak eerder een dataprobleem te zijn. Tot nu toe was er voor Sweco dan ook geen reden om af te ronden, temeer omdat daarmee ook een afrondfout ontstaat.

Problemen sinds introductie BGT
Met de introductie van de BGT is de situatie veranderd. Doordat de meeste bronhouders nu met (verschillende versies van) Oracle werken, dg DIALOG BGT met niet-afgeronde coördinaten werkt, er in millimeters uitgewisseld wordt en er vlakken (al dan niet met bogen) uitgewisseld worden, ontstaan er vaker problemen. Ook levert de assemblage door Bravo ongewenste geometrieën op die mede door de afronding op millimeters veroorzaakt worden.

Grofweg ontstaan er twee soorten fouten door afronding. Beide soorten leveren een terecht validatieprobleem op in Oracle (zie afbeeldingen).

Figuur 1: na afronding (en assemblage) snijdt een vlak zichzelf
Figuur 1: na afronding (en assemblage) snijdt een vlak zichzelf
Figuur 2: een platte boog wordt na afronding een rechte boog
Figuur 2: een platte boog wordt na afronding een rechte boog

Het is alleen zo dat de verschillende Oracle-versies anders omgaan met dit soort fouten. Oudere versies van Oracle zijn vaak minder streng dan de nieuwere.

Afronden vanaf versie 7.4
Dit soort problemen frustreert de keten en daarom heeft Sweco besloten om vanaf versie 7.4 de coördinaten bij het opslaan in Oracle af te ronden (dus niet in een project). Als door het afronden een foutief object ontstaat, zal de check-in niet uitgevoerd worden en moet het probleem eerst in het project opgelost worden.

Vooruitlopend hierop kan nu al de bestaande afrondingscontrole uitgevoerd worden. Bij het eerste gebruik van dg DIALOG BGT 7.4 moeten alle coördinaten in de database eenmalig afgerond worden. Dat is onderdeel van de conversie met SpatialTool van versie 7.3 naar 7.4. Deze afronding heeft geen gevolgen voor de al geleverde en “ge-LV-Syncte” data aan het SVB-BGT en de LV-BGT.

Meer informatie nodig over dg DIALOG BGT?
Wilt u meer weten over dg DIALOG BGT? Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze adviseurs (zie hieronder). Zij denken graag met u mee.