Uitkomsten onderzoek support dg DIALOG BGT

Het team Geomatics van Sweco GIS&ICT stelt de mening van dg DIALOG BGT gebruikers bijzonder op prijs. Daarom is kortgeleden een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de support rondom dg DIALOG BGT door middel van een online enquête. Wij danken iedereen die aan de enquête heeft deelgenomen. Met de resultaten kunnen wij onze support nog meer aan laten sluiten bij uw verwachtingen.

De enquête
De online enquête liep van 24 mei 2016 t/m 1 juni 2016. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de tevredenheid over onze support en de verbeterpunten rondom dg DIALOG BGT. Alle gegevens zijn anoniem verzameld.

De resultaten
Gebruikers van dg DIALOG BGT die geïnteresseerd zijn in een overzicht van de uitkomsten, kunnen terecht op MijnBGT (inlog vereist). Daar hebben wij een document geplaatst waarin wij dieper ingaan op de meest opvallende uitkomsten en een aantal van de aangedragen verbeterpunten. Ga naar de uitkomsten van het onderzoek support dg DIALOG BGT.

Ons cursusaanbod
Omdat 20% van de deelnemers aangaf behoefte te hebben aan (extra) training/opleiding, willen wij nogmaals onder de aandacht brengen dat Sweco momenteel 7 cursussen en trainingen aanbiedt op het gebied van de BGT en dg DIALOG BGT. Informatie over ons cursusaanbod vindt u op onze site.

Vragen?
Heeft u vragen over ons cursusaanbod, of bent u op zoek naar iets wat niet in ons cursusaanbod is opgenomen, neem contact op met Jan Bakker ([email protected]; T +31 88 811 40 06) of met één van de andere Sweco-adviseurs, en laat het ons weten.