Update horizontaal berichtenverkeer BGT en BOR

Hoe ver bent u met de voorbereidingen voor het integreren van het horizontale berichtenverkeer BGT-BOR? Wij hebben niet in alle gevallen een volledige beeld van de situatie in uw organisatie. Zoals u weet zijn we vanaf versie 7.5 namelijk gestart met de levering van de module dg DIALOG BGT Berichtenverkeer met BOR-systemen. En omdat dit de nodige voorbereiding vereist, vragen wij aan u om na te gaan hoever uw organisatie is. Doe de check!

Doe de check

Allereerst dient uw BOR-applicatie gecertificeerd te zijn. Check via de website van Geonovum of uw BOR-applicatie hieraan voldoet. Wanneer u de technische checklist volledig met ‘Ja’ beantwoord kan worden, bent u klaar om Sweco het dg DIALOG BGT Berichtenverkeer BOR te laten installeren.

Wij adviseren u drie documenten te bestuderen. Ook raden wij u aan de ingevulde checklist te mailen zodat wij, adviseurs van Team Geomatics van Sweco, op de hoogte zijn van uw voorbereiding. Kortom:

  1. Ga naar het klantenportaal en lees deze documenten:
    Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT 7.5*
    Checklist
    Configureren BGT berichtenserver
  2. Check of uw BOR-applicatie gecertificeerd is
  3. Vul de Checklist in (hfd. 2 t/m 5)
  4. Mail de Checklist naar Roelof Keppel van Sweco ([email protected])

* De ‘Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT 7.5’ bevindt zich ook in de uitleverdocumenten van dg DIALOG BGT versie 7.5 (m.a.w. in de gecomprimeerde (gezipte) map van dg DIALOG BGT 7.5).