samenhangende objectenregistratie SOR, wat kun je nu al doen

Wat kun je nu al doen voor de SOR?

Er wordt hard nagedacht en overlegd over wat de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) precies gaat inhouden. De tweede consultatieronde is inmiddels afgerond, waarmee veel principes zijn vastgelegd. Deze zijn nog niet direct te vertalen in acties, maar wij praten je graag bij over wat je wél alvast kunt doen om je voor te bereiden op de SOR.

Zoals Bart van der Lely, adviseur bij Sweco, tijdens de dg DIALOG BGT Gebruikersdagen al zei: “Niets is zeker, en zelfs dat niet!” Een mooi citaat van Multatuli, maar ook van toepassing op de praktische invulling van de SOR. Toch zijn er een aantal onderwerpen, waarvan we al wel redelijk zeker weten dat deze in de toekomst belangrijk zijn:

1. IMGeo 2.2

Allereerst is het goed om de aanpassingen uit IMGeo 2.2 te verwerken in de BGT. Bekijk de stand van zaken van je eigen data op de Kadaster Kwaliteitsrapportage. De aandachtspunten zijn:

  • Uitbreiden indeling particuliere terreinen: specificeer de indeling van grote erven. Neem hier vooral (toegangs)paden en oppervlaktewater in op, als aanvullende informatie voor hulpdiensten.
  • Uniformeren bossen: beoordeel de verschillen tussen BRT en BGT bossen. Het kan ook zijn dat de BRT niet klopt, meld dit dan bij verbeterdekaart.nl als verbeterpunt voor de BRT.
  • Uniformeren overige thema’s: controleer of je geen duikers of tunneldelen meer op niveau 0 hebt staan, deze moeten allemaal naar niveau -1.
  • Uniformeren scheidingen: de klasse Overige Scheiding (OSH in onze standaard metadata) is verwijderd. Zorg dat al deze objecten gecodeerd zijn naar klasse Scheiding (SHD).

2. BGT-BAG verschillen oplossen

In het conceptueel model van de SOR ligt veel nadruk op volledige gebouwinformatie, samengevoegd uit de BGT, de BAG en de WOZ. In voorbereiding op deze samenvoeging is het belangrijk om de grote verschillen tussen de BGT en de BAG op te lossen. Geometrisch mag er zeker verschil blijven op basis van het principe dat BGT panden op maaiveld vastlegt en BAG vanuit bovenaanzicht, maar alle andere verschillen moeten worden weggewerkt. Om de samenhang van panden in de BGT en de BAG te bevorderen, is het SVG-BGT kwaliteitsbeheerdashboard voor bronhouders van het Kadaster een handig hulpmiddel. Als alternatief hebben wij ook een FME-script ontwikkeld, die een uitgebreidere verschilanalyse uitvoert.  

3. Bouwwerken uitbreiden

Aangezien de registratie van gebouwen steeds uitgebreider wordt, kun je ook deze verder registreren in dg DIALOG BG. Dit geldt óók voor bouwwerken en gebouwonderdelen die je verder niet uitwisselt met de LV-BGT. Denk hierbij aan het inwinnen van luifels, carports en zwembaden. Ook over- en onderbouw, zoals ondergrondse parkeergarages, zijn een nuttige aanvulling op je lokale BGT. Neem contact met ons op voor advies over welke objectcodes je hiervoor kunt gebruiken.  

4. Wegassen

In het conceptueel model wordt ook over gesproken om de gegevens van het Nationaal Wegen Bestand op te nemen in de SOR. Een goed voorbeeld hiervan zijn wegassen en rijstroken. Lees hier hoe de provincie Noord-Brabant deze informatie al in de lokale BGT heeft opgenomen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de SOR? Of heb je vragen over wat je zelf al kunt doen ter voorbereiding? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag met je mee.