waterschap dommel

Waterschap De Dommel: besparen met de BGT

Zodra de BGT op orde was, is Waterschap De Dommel gaan zoeken naar nieuwe manieren om gebruik te maken van de BGT-gegevens. Inmiddels bespaart Waterschap De Dommel zelfs met behulp van de BGT! Dit doen zij bij het heffen van belastingen aan overheden. Benieuwd hoe dit werkt en of u ook kunt besparen met de BGT?

Waar wordt bezuinigd?

Er is al heel veel gezegd over de voordelen van het gebruik van de BGT bij de BAG- en BOR-processen. Waterschap De Dommel heeft een mooie nieuwe combinatie ontdekt. Zij gebruiken inmiddels de BGT bij het bepalen van de belastingen aan gemeenten, provincie en rijk.

Meer specifiek gaat het om de ‘watersysteemheffing’ over verhardingen. Denk hierbij aan wegen, bermen en openbare parkeerterreinen. Omdat regenwater in deze verhardingen niet of nauwelijks geabsorbeerd kan worden, wordt het sneller afgevoerd. Daarmee doen verharde oppervlakten een groter beroep op het watersysteem en worden deze extra belast.

Hoe werkt het?

Door de eigendomsgegevens uit de BRK met de BGT te combineren, kan Waterschap De Dommel een efficiënte analyse maken. Daarmee weet zij heel precies voor welk deel van een perceel de eigenaar aangeslagen moet worden. Obstakels die voorheen ontstonden door onnodige fouten of dubbele registraties zijn met de nieuwe registraties verleden tijd.

Wat levert dit op?

De combinatie van BGT en BRK levert het Waterschap veel voordelen op. Namelijk:

  • De BGT als betrouwbaar bestand, waar geen aparte bijhouding of arbeidsintensieve vervaardiging voor nodig is. De BGT wordt door de beheerders continu verbeterd en eventuele fouten opgespoord.
  • De bezwaarmaker (de overheid) is zelf verantwoordelijk voor de BGT-objecten en kan – na goedkeuring van het Waterschap – zelf de BGT aanpassen.
  • De BGT is door de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid al gebruikt voor onderlinge overheidsaanslagen (2018). Dit is een nieuw gebruik van de BGT.
  • Waterschap De Dommel kan ook zelf de BGT aanpassen op fouten. Hiervoor wordt dg DIALOG BGT gebruikt in combinatie met stereokarteren.
  • Met behulp van de BGT kan een dekkende kaartlaag worden gecreëerd die alle belangencategorieën en tariefdifferentiaties binnen het ambtsgebied kan weergeven. Dit geeft extra inzicht en een nieuwe controlemogelijkheid voor de gehanteerde uitgangspunten.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie over dg DIALOG BGT? Of aan inspirerende voorbeelden voor het gebruik van de BGT? Wij houden u op de hoogte via onze website, de nieuwsbrief, het klantenportaal en natuurlijk via persoonlijk advies. Neem contact op met één van onze adviseurs of met onze helpdesk als u vragen heeft. We helpen u graag verder!

Contact

Bron foto: www.dommel.nl