Foto: De Dommel (Facebook)

Waterschap De Dommel: Op weg naar een meer zelfstandige werkwijze rond de BGT

Waterschap De Dommel zit sinds mei 2017 volledig in de Landelijke Voorziening voor de BGT. Net als de meeste andere waterschappen in Nederland heeft De Dommel zich daarbij in eerste instantie laten ontzorgen. Maar gaandeweg dit proces ontstond steeds meer het besef dat het veel voordeel biedt om als organisatie zelf betrokken te zijn bij de opbouw en de kwaliteitsverbetering van de BGT. “Onze keuze voor dg DIALOG BGT past in ons stappenplan naar een meer zelfstandige en meer professionele werkwijze rond de BGT”, aldus Yvonne Menten, projectleider BGT voor de Brabantse waterschappen.

Direct betrokken

“De Brabantse waterschappen werken nauw samen op het gebied van de BGT”, legt Yvonne uit. “De inrichting van onze BGT hebben we als gezamenlijk project opgevat, en daarvan ben ik de projectleider.” Samen met de twee andere Brabantse waterschappen liet waterschap De Dommel zich ontzorgen door het SVB BGT. De BGT-opbouw werd verzorgd door inliggende gemeenten en een aantal aannemers (Fugro, KEN en Arcadis).

“Vanaf het begin dat we met de BGT bezig waren, merkten we al dat we steeds meer de behoefte hadden om zelf betrokken te zijn bij de opbouw en de kwaliteitsverbetering van onze BGT”, voegt Yvonne eraan toe. “Het enige probleem was dat we niet de benodigde apparatuur en software hadden. In samenwerking met gemeenten, provincie en het SVB BGT hebben we toen gelukkig wel een tijdelijke methodiek kunnen uitwerken waardoor we toch zelf konden bijdragen aan een verbeterde BGT.”

Gefaseerde aanpak

De methode was succesvol en in het begin van 2017 waren zowel waterschap De Dommel als de andere Brabantse waterschappen in de Landelijke Voorziening opgenomen. Tegelijkertijd ontstond wel de vraag hoe de waterschappen in de nabije toekomst de opbouw en het bijhouden van de BGT gaan realiseren en wat daarbij nodig is. “Na rondvraag bij partnerorganisaties en een marktoriëntatie zijn we gekomen tot de aanschaf van een stereowerkplek waar de 3 waterschappen gezamenlijk gebruik van kunnen maken,” vertelt Yvonne. Een stereowerkplek maakt het mogelijk om BGT-analyses uit te voeren zonder fysiek op de locatie te hoeven zijn. “Daarnaast hebben we bij De Dommel gekozen voor dg DIALOG BGT”, aldus Yvonne. Beide ontwikkelingen maken deel uit van  de weg naar een meer zelfstandige en meer professionele werkwijze rond de BGT en inwinning.

“Als waterschap hebben wij daarbij een duidelijk gefaseerde aanpak voor ogen”, legt Yvonne uit. “Dit jaar gebruiken wij nog om ervaring op te doen. We gebruiken de stereowerkplek voor het opzoeken van fouten of plekken waar wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Vervolgens starten we met het verwerken van administratieve fouten, zoals bijvoorbeeld een verkeerde bronhouder. We gebruiken dg DIALOG BGT om de mutatie richting Landelijke Voorziening af te handelen. Tot slot, als we nog iets meer ervaring hebben opgedaan, willen we ons ook actief richten op het verbeteren van geometrieën.” Volgend jaar moet dg DIALOG BGT met stereowerkplek optimaal ingezet worden. Tot die tijd hebben we gelukkig veel buur-bronhouders die ons helpen.

Op naar meer samenwerking

Het voordeel om als organisatie direct betrokken te zijn bij de inwinning en de verbetering van de BGT hebben Yvonne en haar collega’s in de praktijk ondervonden. “In de eerste plaats is het bijzonder nuttig om af en toe je eigen gebied nauwgezet te controleren”, aldus Yvonne. “Daarnaast brengt dit proces je rechtstreeks in contact met de andere bronhouders om je heen. En dat is erg handig gezien het feit dat je ook op ander gebied steeds meer met elkaar zult moeten samenwerken. Denk maar aan de Omgevingswet en het bijbehorende Digitaal Stelsel dat er aankomt.”

Meer weten?

Wilt u ook meer grip krijgen op het inwinnen en het bijhouden van de BGT? En maakt u nog geen gebruik van dg DIALOG BGT? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen ook een demosessie voor u verzorgen.
Contact