Vloeiende beelden van Zevenbergse haven in dg DIALOG BGT

Er stroomt weer water door Zevenbergen! Tijdens de grootscheepse herinrichting van het centrum van Zevenbergen, gemeente Moerdijk,  is de oude haven heropend. De noord-zuid verbinding van de Roode Vaart is daarbij hersteld. Deze waterlijn, die dwars door Zevenbergen loopt, zorgt onder andere voor de aanvoer van zoetwater in West-Brabant. Sweco is op diverse fronten betrokken bij dit grote project. Afgelopen jaar startte de gemeente Moerdijk met dg DIALOG BGT. Sindsdien zijn daar ook de veranderingen van de haven in ingemeten. Dit zorgt voor mooie beelden waarop je ziet hoe het water opnieuw door de aderen van Zevenbergen stroomt.

Doorn in het oog

Jarenlang was de oude haven van Zevenbergen een belangrijke troef in de handel van zout en turf en voor de landbouw en de scheepsvaart. In de jaren ’70 raakten de kademuren echter in verval en stagneerde de doorstroming. Op dat moment werd er gekozen voor de snelste en goedkoopste oplossing: het dempen van de haven. Een doorn in het oog van de gemeente Moerdijk.

Snijvlak van stedelijke ontwikkeling en water

Lang broedde de gemeente op een heropening van de haven, maar het budget ervoor ontbrak. Totdat bleek dat in het kader van klimaatveranderingen een heropening van de Roode Vaart het antwoord kon zijn op een duurzame zoetwatervoorziening voor de poldergebieden in West-Brabant en het verdere achterland. Gemeente Moerdijk, het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het waterschap Brabantse Delta sloegen de handen ineen en startten zo een mooie samenwerking op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling en water.

Indrukwekkende filmbeelden van lange duiker

In de afgelopen twee jaar werden de Roode Vaart Noord en Zuid verbonden door een open watergedeelte, de haven, en een 300 meter lange duiker. Hier zijn indrukwekkende filmbeelden van gemaakt. Het zoetwater uit het Hollands Diep stroomt via een sluis in de Roode Vaart de West-Brabantse polders in. Het project loopt hier nog door tot 2022, want er wordt een extra zoetwaterinlaat gebouwd. Bij extreme droogte pompt die een indrukwekkende hoeveelheid van 3,5 duizend liter water per seconde naar de sloten en rivieren.
In het centrum van Zevenbergen komt nu langzaam een einde aan de grote bouwput. De eerste terrassen zijn open en nieuwe mogelijkheden voor recreatie worden volop verkend. Zevenbergen heeft zijn sfeer en ziel terug en West-Brabant staat voorlopig niet droog. 

Mooie animatie voor BGT-liefhebbers

Het is leuk om de bijhouding van de BGT van dit project te zien. In een paar grote meetrondes zijn de nodige mutaties verwerkt door Andio Broeders en Sascha Schellekens van gemeente Moerdijk. De kaart is weer actueel! We maakten een animatie van tijdsselecties in de Moerdijk database van dg DIALOG BGT.

Meer informatie

Wil je je aanmelden voor dg DIALOG BGT of een tijdelijke licentie aanvragen? Of wil je van gedachten wisselen over wat onze software voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.